Архив

Публикации с меткой ‘дата действия’

API для обновления полномочий (RESPONSIBILITY)

25 Февраль 2013 Нет комментариев

Пример использования API для обновления даты действия полномочий

BEGIN
 FOR cr IN (SELECT * FROM fnd_responsibility_vl
       WHERE responsibility_key LIKE 'XX%'
      ) 
 LOOP
  fnd_responsibility_pkg.update_row(
      x_responsibility_id     => cr.responsibility_id,
      x_application_id      => cr.application_id,
      x_web_host_name       => cr.web_host_name,
      x_web_agent_name      => cr.web_agent_name,
      x_data_group_application_id => cr.data_group_application_id,
      x_data_group_id       => cr.data_group_id,
      x_menu_id          => cr.menu_id,
      x_start_date        => to_date('01-01-1951','dd-mm-yyyy'),
      x_end_date         => cr.end_date,
      x_group_application_id   => cr.group_application_id,
      x_request_group_id     => cr.request_group_id,
      x_version          => cr.VERSION,
      x_responsibility_key    => cr.responsibility_key,
      x_responsibility_name    => cr.responsibility_name,
      x_description        => cr.description,
      x_last_update_date     => SYSDATE,
      x_last_updated_by      => fnd_global.user_id,
      x_last_update_login     => fnd_global.login_id);
 END LOOP;

 COMMIT;
END;
/